تازه های سایت
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : PCNA Proliferating cell nuclear antigen PCNA یا آنتی ژنهای تکثیر هسته ایی ، از پروتئین های دخیل درهمانند سازی هستند این پروتئین ، پروتئین کمکی دلتا پلی مراز است و در کنترل همانند سازی DNA یوکاریوتی با

بایگانی/آرشیو برچسب ها : PCNA Proliferating cell nuclear antigen PCNA یا آنتی ژنهای تکثیر هسته ایی ، از پروتئین های دخیل درهمانند سازی هستند این پروتئین ، پروتئین کمکی دلتا پلی مراز است و در کنترل همانند سازی DNA یوکاریوتی با