تازه های سایت
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : PCNA انتهایی است که جایی است که میانکنش بین PCNA و x هلیکس سیکلین D صورت می گیرد. همچنین ناحیه ی C ترمینال میانکنش می دهد با پروتئین هایی مثل DNA پلی مراز اپسیلون ، Cdk2

بایگانی/آرشیو برچسب ها : PCNA انتهایی است که جایی است که میانکنش بین PCNA و x هلیکس سیکلین D صورت می گیرد. همچنین ناحیه ی C ترمینال میانکنش می دهد با پروتئین هایی مثل DNA پلی مراز اپسیلون ، Cdk2