تازه های سایت
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : myoD در مطالعات روی میانکش بین 21P و PCNA حدس زده شده ککه اتصال 21P به PCNA در تجمع هایی که در PNA دارند ممکن است مانع میانکش PCNA با RFC و پلی مراز دلتا شود که این عمل منجر به متوقف شدن سنتز DNA می ش

بایگانی/آرشیو برچسب ها : myoD در مطالعات روی میانکش بین 21P و PCNA حدس زده شده ککه اتصال 21P به PCNA در تجمع هایی که در PNA دارند ممکن است مانع میانکش PCNA با RFC و پلی مراز دلتا شود که این عمل منجر به متوقف شدن سنتز DNA می ش