تازه های سایت
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : تغییرات متیلاسیون فرآیندی را شرح می دهد که الگوهای میتلاسیون بین سلولهای زایشی در حال تکرار است. تصور می شود که مکانیسمی برای نگهداری کپی های نیمه حفاظتی از رشته های پدری و مادری است که بصورت متیله هس

بایگانی/آرشیو برچسب ها : تغییرات متیلاسیون فرآیندی را شرح می دهد که الگوهای میتلاسیون بین سلولهای زایشی در حال تکرار است. تصور می شود که مکانیسمی برای نگهداری کپی های نیمه حفاظتی از رشته های پدری و مادری است که بصورت متیله هس