تازه های سایت
خانه / GENETICS / آنالیز اسپرم

آنالیز اسپرم

آنالیز اسپرم

آنالیز اسپرم

آنالیز اسپرم شوهر از این جهت که بخش عمده ای از علل ناباروری ناشی از ناهنجاری های اسپرم در مردان می باشد، آزمایش مهمی به شمار می رود. از طریق آنالیز اسپرم، تعداد (شمارش)، میزان تحرک، شکل سلول های جنسی مرد و سایر عواملی که می توانند توانایی اسپرم را در بارور سازی تخمک تحت تاثیر قرار دهند، مورد ارزیابی قرار می گیرد.
برای دستیابی به نتیجه مطمئن ممکن است لازم باشد که این آزمایش در چند نوبت انجام گردد. همچنین در صورت وجود ناهنجاری در وضعیت اسپرم در شوهر، ممکن است آزمایشات تخصصی دیگری نیز الزامی تشخیص داده شود.
غیر طبیعی بودن آنالیز مایع منی به سادگی احتمال کاهش باروری را مطرح میکند. مطابق مقادیر مشخص شده سازمان بهداست جهانی، شاخص های حداقل طبیعی کیفیت مایع منی مطابق زیر میباشد:
از بین این مقادیر حرکت اسپرم بیش از بقیه با میزان باروری مرتبط است و از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.
Ejaculation volume: 1.5-5.5 ml
Sperm Concentration: 20million sperm/ml
Motility > 50%
Forward progression: 2 on scale
Morphology: > 30% WHO normal forms
No agglutination, no increased viscosity
مقادیر بالا حداقل مقادیر طبیعی می باشد.

خواص فیزیکی و آنالیز نتایج
مایع منی تازه به صورت لخته میباشد که در مدت ۵ تا۳۰ دقیقه بعد از انزال مایع میشود. بعد از مایع شدن ویسکوزیته آن اندازه گیری میشود. حجم مایع منی باید حداقل ۱٫۵ سی سی باشد. حجم کمتر از این در مقابل اسیدیته واژن به اندازه کافی حالت بافری ندارد.
حجم کم مایع منی میتواند به علت انسداد، جمع آوری ناقص، کمبود اندروژنی و یا انزال رتروگراد (به عقب) مایع منی باشد. حرکت اسپرم مهمترین معیار سنجش کیفیت مایع منی و میزان باروری به حساب می آید و بایستی ۱-۳ ساعت بعد از جمع آوری مایع منی بررسی شود. اینکه اسپرمی که حرکت نمی کند مرده یا زنده است نیز، اهمیت دارد که با تست تورم هیپو اسموتیک انجام می شود.

کیفیت حرکت باید حداقل ۲ باشد. (۴ خیلی خوب و ۰ بی حرکت است).
در غلظت های کم اسپرم، اندازه گیری تستسترون و FSH باید صورت گیرد.
گلبول های سفید بطور طبیعی در مایع منی وجود دارد، ولی وقتی مقادیر آن بیش از ۱ میلیون در میلی لیتر باشد، ممکن است نقش مهمی در ناباروری داشته باشد و به بررسی های بیشتر نیاز دارد.

آنالیز اسپرم با رایانه:
با استفاده از رایانه میتوان موتیلیتی و غلظت و سرعت حرکت اسپرم را بررسی کرد و با بررسی اشکال هسته می توان شکل اسپرم را نیز تحلیل کرد.
این روش هنگامی که تعداد زیادی اسپرم بد شکل داریم، تعداد اسپرم ها را به اشتباه زیاد نشان میدهد و غلضت را بیشتر و موتیلیتی را کمتر نشان میدهد.
فروکتوز در مایع منی: مایع منی حاوی فروکتوز می باشد (نوعی قند بسیار شیرین). این فروکتوز از قسمتی به نام سمینال وزیکول ها منشا میگیرد. در صورت کم بودن مایع منی و یا عدم وجود اسپرم (ازواسپرمی)، اندازه گیری فروکتور مایع منی و آنالیز ادرار باید انجام شود.
آنالیز ادرار بعد از انزال جهت بررسی وجود اسپرم در ادرار، در تشخیص انزال رو به عقب نقش بسزایی دارد. این کار در بیماران دیابتی با حجم کم مایع منی و افرادی که جراحی های لگن انجام داده اند، باید انجام شود.
کشت مایع منی: مایع منی هنگام عبور معمولا با باکتریهای مجرا آلوده می شود، بنابراین کشت مایع منی به صورت روتین انجام نشده و در صورت شک به عفونت مجاری تناسلی، میتوان از این روش استفاده کرد.
در موارد زیر میتوانیم از کشت استفاده کنیم:
سابقه عفونت مجاری
ترشح غیر طبیعی پروستات
پیو اسپرمی
رنگ غیر عادی مایع منی قرمز، قهوه ای، صورتی، می باشد.

% Motility
% Morphology
Concentration
FSC
MSC
SMI

نتیجه:
بالاتر از ۵۰
بالاتر از ۳۰
بالاتر از ۶۰
بالاتر از ۱۳
بالاتر از ۲۶
بالاتر از ۱۶۰
خوب

۵۰ – ۳۰
۳۰ – ۲۰
۶۰ – ۲۰
۱۳ – ۳
۲۶ – ۱۰
۱۶۰ – ۸۰
نرمال

۳۰ – صفر
۲۰ – صفر
۲۰ – صفر
۳ – صفر
۱۰ – صفر
کمتر از ۸۰
ضعیف

توضیحات
Concentration: غلظت اسپرم های زنده در واحد حجم – میلی لیتر
% Motility: درصد اسپرم های متحرک
% Morphology: درصد اسپرم های دارای مورفولوژی نرمال
Functional Sperm Concentration = FSC: غلظت اسپرم های دارای مورفولوژی نرمال و حرکت پیشرونده گرید ۳ و ۴ معادل a , b در واحد حجم – میلی لیتر
Motile Sperm Concentration = MSC: غلظت اسپرم های دارای حرکت پیشرونده گرید ۳ و ۴ معادل a , b در واحد حجم – میلی لیتر
Sperm Motility Index = SMI: اندکس کیفیت تمام نمونه با در نظر گرفتن تعداد و حرکت و مورفولوژی و میزان فضای آکروزومی اسپرم
Total Sperm in Sample: تعداد کل اسپرم های زنده در کل حجم نمونه
Total Functional Sperm in Sample: تعداد کل اسپرم های دارای مورفولوژی نرمال و متحرک پیشرونده گرید ۳ و ۴ در کل حجم نمونه
Total Motile Sperm: تعداد کل اسپرم های متحرک در کل حجم نمونه

علل غیر طبیعی بودن آزمایش اسپرموگرام
در بررسی های کمی مهمترین فاکتور تعداد اسپرم است و در بررسی های کیفی نیز مهمترین فاکتور حرکت اسپرم است.
بعضی از دلایلی را که می توانند منجر به غیر طبیعی بودن آزمایش اسپرم شوند:
۱- زمان گرفتن اسپرم: بهترین زمان برای آزمایش اسپرم ۷۲ ساعت پس از آخرین انزال است. مشاهده شده که هر روز که از آخرین انزال بگذرد، به حجم مایع منی طور تقریبی ۴/۰ سی سی و به تعداد اسپرم ها ۱۰ میلیون اضافه می شود. باید یاد آوری شود که نمونه گیری بعد از ۷ روز نیز مناسب نمی باشد، چرا که بعد از این زمان اگر چه تعداد اسپرم افزایش می یابد، ولی کیفیت حرکت آن بطور قابل ملاحظه ای کاهش دارد.
– نکات: اول آن که اگر زوجین قصد داشتن فرزند را دارند، بهترین حالت نزدیکی هر ۳۶ ساعت یک بار است (نه ۷۲ ساعت). نزدیکی در زمان های کمتر و یا بیشتر شانس بارداری افزایش نخواهد داد و دوم اینکه این مطلب (افزایش اسپرم در طی زمان) در افراد طبیعی صدق می کند، ولی در افرادی که تعداد اسپرم ها ی آنها به دلایل دیگری کم باشد، فاکتور زمان تاثیر کمی بر تعداد اسپرم ها خواهد داشت.
۲- در معرض قرار داشتن بیضه در دمای بالا: دمای مناسب برای ساخت اسپرم ۳۱ تا ۳۴ درجه است، برای همین بیضه ها در خارج از بدن که دمای ۳۷ درجه می باشد، قر ار دارند. حال اگر بیضه ها در شرایطی قرار بگیرند که نتوانند دمای ساخت اسپرم را فراهم کنند، ساخت اسپرم مختل خواهد شد. مثل عادت داشتن به حمام گرم و طولانی، سونا، لباس زیر تنگ، نشستن های طولانی مثل شغل رانندگی
۳- مشاهده شده است که آلرژی و حساسیت ساخت اسپرم را مختل می کند.
۴- استفاده از دارو های خاص مثل سایمتدین اسپیرنولاکتون، اریترومایسین و مهمتر از همه کورتون ها
۵- مصرف زیاد الکل و موادی مثل ماری جوانا و کوکائین نیز می توانند در عقیمی مردان نقش ایفا کنند. در مورد کشیدن سیگار اقوال منتاقض می باشد. بعضی از مطالعات سیگار را از عواملی می داند که در عقیمی مردان نقش دارد و بعضی این نقش را قایل نمی باشند. در مورد مصرف چای و قهوه نیز مطلبی که دال بر نقش منفی آنها باشد، ذکر نشده است.
۶- آلودگی هوا و محیط: در یک مطالعه مشخص گردیده که آلودگی هوا و مواد سمی باعث کاهش تعداد اسپرم می شوند. در این مطاله مردانی که در روستا ها زندگی می کردند، در مقایسه با مردانی که در شهر های آلوده زندگی می کردند، دارای کمیت و کیفیت بهتری در آزمایش اسپرمو گرام بودند.
۷- سابقه ضربه به بیضه و یا جراحی آن و همچنین سابقه بیماری اوریون می توانند از علل دیگر عقیمی در مردان و بالطبع یک آزمایش غیر طبیعی اسپرمو گرام باشد.
باید یاد آور شد که کیفیت مایع منی در یک فرد روز به روز متغیر است و همین طور نتایج آنالیز مایع منی بسیار وابسته به تکنیک جمع آوری نمونه دارد. مثلا طول مدت عدم مقاربت قبل از جمع آوری نمونه اهمیت زیادی دارد و با هر روز عدم مقاربت تا یک هفته، حجم مایع منی تا چهار دهم سی سی و غلظت اسپرم ۱۰-۱۵ میل در سی سی افزایش می یابد. ولی وقتی دوره عدم مقاربت بیش از ۷ روز شود، حرکت اسپرم ها کاهش می یابد. به همین دلیل توصیه میشود که جمع آوری نمونه ۴۸-۷۲ ساعت بعد از آخرین مقاربت انجام شود.
برای به دست آوردن میزان پایه کیفیت اسپرم، بایستی حدلقل ۲ نمونه آنالیز مایع منی انجام شود. نمونه مایع منی از طریق استمنا، آمیزش منقطع و یا کاندوم های مخصوص بدون مایع کشنده اسپرم جمع آوری شود. نمونه باید داخل ظرف شیشه ای دهان گشاد تمیز ریخته شود. لازم نیست که ظرف استریل باشد.

انتشار توسط 8 تم

درباره‌ی genetical

این سایت جهت بالا بردن سطح علم در جامعه ایران می باشد و برای راحتی و گرد هم آوردن مطالب علمی و پزشکی در یک مکان مجازی که شامل آزمایشگاه ها ، دانلود کتاب ، کنکور , مطالب علمی ژنتیک - بیوشیمی - میکروبیولوژی می باشد . و با به روز رسانی هر روز این سایت مفتخریم که برترین سایت پزشکی ایران شویم .

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


پنج − = 1

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>